Story Trail – mere her og nu og en lærerig byvandring

Story Trail – mere her og nu og en lærerig byvandring

– Story Trails giver noget helt andet end en traditionel byvandring gennem byens travle centrum

Forestil dig en guidet byvandring, hvor gruppen ikke bliver strakt ud og bagtroppen falder af. Hvor alle kan høre hinanden og også blive hørt. Gruppen kan holde sammen også når der er mylder og trængsel. Forestil dig, at alle kan være medbestemmende på turen, aktive og at der stadig er plads til at følge sin indre nysgerrighed. Sådan er en Story Trail. Den er egnet for alle, der vil opleve tingene mere selvstændigt: grupper på tur, til teambuilding eller til ungdomsuddannelserne, fra folkeskolens afgangsklasser og opefter.

Oplev aktivt – mærk stedets puls

Story Trail handler nemlig om at opleve stedet aktivt og være på opdagelse sammen, uden at blive styret og distraheret af søgninger på internettet. Guideservice Danmark har lige nu lærerige byvandringer i Paris, Amsterdam, Berlin, Groningen, København, Odense og Aalborg. Vi arbejder konstant på at udvide paletten. Selvfølgelig skal der være en guide, som kender området. Guiden introducerer turen, deler selskabet i grupper og sætter alle i gang. 

Og så er det ellers om at gå ud på en autentisk og virkelighedsnær Story Trail. Nu skal man opsøge og udforske bestemte steder og iagttage bestemte ting ud fra det tema, Story Trailen handler om. Man skal selv bevæge sig rundt og finde svarene. Missionen kan ikke gennemføres ved at google. Guiden er til rådighed under hele turen og runder også det hele af.

Odense som eksempel

Hvordan kan sådan noget fungere? Der er forskellige temaer i forskellige byer. Det kan handle om integration, bæredygtighed, iværksætterkultur eller en fortrængt, lidt skummel fortid. Den Story Trail vi tilbyder i Odense handler om modernisering og byens udvikling. Man starter på et centralt sted, ca. 500 meter fra banegården og slutter også i nærheden. Her får selskabet en introduktion og bliver delt i mindre grupper. I Odense handler om det overordnet om byudvikling, forurening og bæredygtighed, om modernisering, trafik og trængsel.

Kontrasten mellem det historiske og det moderne Odense kan næsten ikke blive større. Foto: Bente Munch Jensen

Man går til udvalgte steder og gader i centrum – letbanen og kollektiv trafik bliver et tema, betydningen af det berømte gadegennembrud i Odense studeres, forretningscentrum og historisk centrum er temaer, busser, tog, industri, pendling og cykelkultur spiller ind.

Sporvogne i Odense for ca. 100 år siden. Kongensgade ligger på Story Trailens rute. Gaden er ca. 10 meter bred. I dag er det en gågade.

Deltagerne kommer til at søge, finde og gå i clinch med reelle begivenheder i Odenses udvikling. På den måde lærer deltagerne ikke kun noget enestående om netop Odense – de ser levende eksempler fra historie, byliv, udvikling, trafik og miljø. Alle store byer i Europa og resten af verden må tage livtag med de samme problemer. Ikke alle kunne løse dem så godt som Odense. Nogle kunne gøre det bedre. Selvom Odense er en lille storby, så kan Odense alligevel vise os hvad det handler om i resten af verden også.

Så vil man på en tur ind i det autentiske, levende Odense, eller det levende Berlin, eller det levende Amsterdam eller Aalborg eller Groningen eller København eller…..? Ønsker man en inspirerende byvandring, som handler om andet end at gå igennem de populære turistgader for at kigge på de normale turistseværdigheder? Sig ordet! Story Trail.

Comments are closed.