Virksomhedsportrætter

Et virksomhedsportræt bruger virksomhedens historie aktivt. Virksomheden kan blandt andet bruge virksomhedsportrættet i markedsføringen. Virksomhedsportrættet kan også bruges indadtil til at skabe en indre virksomhedskultur og -ånd, og til i høj grad at sætte fokus på virksomhedens værdier.

Hvad kan din virksomhed bruge et virksomhedsportræt og virksomhedens historie til?

Det giver vi gerne et bud på. 

I virksomhedsportrættet indgår som en naturlig ting elementer af virksomhedens historie, så den kan bruges aktivt udadtil til blandt andet målrettet markedsføring og indadtil til at skabe en indre virksomhedskultur og -ånd, og til i høj grad at sætte fokus på virksomhedens værdier.

Alle virksomheder har en unik historie at fortælle. Brug den og brug den rigtigt til medarbejdere, til kunder, til samarbejdspartnere, til aktionærer – ja til alle, der kommer i kontakt med virksomheden. Med et virksomhedsportræt kan virksomheden selv fortælle den historie, som den ønsker fortalt – og det kan vi hjælpe med.

Virksomhedens værdigrundlag

Er en del af virksomhedsportrættet og er vigtigt at få formidlet til alle, der er i kontakt med virksomheden – kunder, medarbejdere, presse og samarbejdspartnere. Værdigrundlaget er med til at profilere og markedsføre virksomheden, dens produkter eller serviceydelser og giver alle, der er i kontakt med virksomheden en fælles forståelses- og referenceramme for virksomheden og dens kultur.

Lad os og vores historiker hjælpe med at fortælle virksomhedens historie og brug de gode historier til at forme det billede, der synliggør virksomhedens værdier for alle, der kommer i kontakt med virksomheden.

Lad GuideserviceDanmarks eksperter skrive din virksomheds historie og hjælpe dig til at bruge den målrettet. Kontakt os for at få en konsulent ud til en første samtale og dernæst give et tilbud. Ring på tlf. 4156 2859 eller send en mail.