Odense by i middelalderen og renæssancen

Odense by i middelalderen og renæssancen
  • Pris pr. gruppe 1.500,- DKK
  • Maximum antal deltagere Personer
  • Varighed 3 timer
  • Længde i km 3 Km.
  • Type turforslag Byvandring
  • Mødested Der er ikke angivet et mødested
  • Turen slutter Samme sted som mødestedet
  • Sprog
  • Land opgaven foregår i Danmark

Odense by i middelalderen og renæssancen

Bliv udfordret på din forestillingsevne om Odenses udseende og omgivelser i middelalderen og renæssancen på en byvandring langs den daværende bygrænse og bliv overrasket over, hvor lille middelalderbyen var.

Bygrænsen blev dengang dannet af større og mindre vandløb samt sumpede vådområder. Udfordringen består i, at der i dag kun er få synlige spor fra middelalderen i form af et par kirker samt den tidligere bispegård, i dag Odense adelige jomfrukloster. Fra renæssancen er der straks flere bygninger.

Min fortælling handler om Odenses opståen samt udseende og udvikling i løbet af middelalderen og renæssancen. Undervejs vil vi naturligvis passere en række af disse bygninger.

Turen udføres som gruppetur, super aktivitet for grupper.