Graffiti i Groningen - Story Trail

Graffiti i Groningen - Story Trail
  • Turen koster 2.450 DKK
  • Maksimum 30 personer
  • Varighed 3 timer
  • Distance 2 Km.
  • Type Story Trail
  • Mødested Forum
  • Turen slutter Forum
  • Sprog
  • Land opgaven foregår i Holland

Graffiti i Groningen - Story Trail

Groningen har en lang tradition for graffiti, som efterhånden er gået over i gadekunst, der for en dels vedkommende er "officiel" eller lovlig, mens anden gadekunst fortsat er vild og "illegal". Deltagerne skal opleve hvor og hvordan byens street art bliver brugt.

Efter en introduktion til Groningens udseende og historie - byen er en gammel hansestad i moderne klæder - deles deltagerne op i mindre grupper og sendes ud på Story Trailen.

Det giver alt andet lige en helt anderledes og mere "kropslig" fornemmelse at se gadekunsten, der hvor den er lavet. Man er ikke bare tilskuer til gadekunsten, men står også i flere tilfælde så at sige midt i den. Man får en større oplevelse og til tider også en større indsigt i gadekunsten og dens bidrag til byens rum. Derfor er det et fokuspunkt i story trailen at vise, hvordan gadekunsten optræder og fungerer i forhold til Groningens rum og historie.

Interessant er også forskellen på formaliserede vægmalerier, "illegal" street art og graffiti. Hvad kan de hver især? og hvordan bliver de brugt?

Story trailen slutter med fælles fokus på de løste opgaver.