Vandring på Vestvolden

Vandring på Vestvolden
  • Turen koster 1.600 til 2.700 DKK(afhængig af guide/antal)
  • Maksimum 30 personer
  • Varighed 3 timer
  • Distance 9 Km.
  • Type Vandretur i naturen
  • Mødested Roskildevej 517 og motorring 3
  • Turen slutter Utterslev Mose
  • Sprog
  • Land opgaven foregår i Danmark

Vandring på Vestvolden

Vestvolden København - fra Roskildevej til Utterslev Mose - en del af fæstningsanlægget.

Vestvolden strækker sig næste 15 km fra Avedøre til Utterslev Mose. Et grønt bælte af stier, alleer, voldanlæg i mange terrasselignende niveauer. Indtil Storebæltsbroen blev bygget, var Vestvolden det største bygningsanlæg i Danmark, bygget omkring 1900-tallet som et nyt, ydre forsvarsværn for København.

De senere år er Vestvolden blevet renoveret og restaureret. Det betyder blandt andet, at det er muligt at se anlægsstrukturen i landskabet, at en massiv tilgroning er blevet ryddet og nu holdes nede af blandt andet får, som afgræsser dele af voldanlægget.

Vestvolden er et fantastisk sted at gå på opdagelse og udfolde sig fysisk. Der er ikke adgang for motorkøretøjer.

Vi går circa halvdelen af strækningen, idet vi starter ved Roskildevej, tæt på Motorringvej 3 og går nordpå til Utterslev Mose i Brønshøj ved Åkandevej.

Forfriskninger skal medbringes, da det ikke er muligt at købe noget undervejs.