Bæredygtige Berlin - Storytrail

Bæredygtige Berlin - Storytrail
  • Turen koster 2.300 DKK
  • Maksimum 30 personer
  • Varighed 3 timer
  • Distance 1 Km.
  • Type Story Trail
  • Mødested Bessemerstrasse 20, 12103
  • Turen slutter Bessemerstrasse 20, 12103
  • Sprog
  • Entré | Andet Ja
  • Land opgaven foregår i Tyskland

Bæredygtige Berlin - Storytrail

Berlin har et mål om at være klimaneutral i 2050. Denne byvandring udformer vi som en storytrail, et læringsforløb hvor vi ser på, hvordan byen politisk styrer mod dette mål.

Vi ser på, hvordan det foregår i praksis. For eksempel kan forløbet indebære et besøg på en kombineret fiske- og urtefarm, hvor man har fundet en måde at opdrætte fisk lokalt i Berlin og samtidig reducere miljøbelastningen markant ved at lave et cirkulært produktionssystem. Det gør, at miljøbelastningen bliver så lav som mulig, både fordi stedet praktisk talt har fjernet udledningen af spildevand, som ellers er det store problem ved fiskeopdræt, og også fordi fiskene og urterne nu ikke skal transporteres over lange afstande for at nå frem til storbyen Berlin.

Et forløb, der er velegnet blandt andet til folkeskolens 8.-10. klasse og gymanasieklasser.