Sankt Knuds Kirke, Odense Domkirke

Sankt Knuds Kirke, Odense Domkirke
  • Turen koster 750 til 775 DKK(afhængig af guide/antal)
  • Maksimum 35 personer
  • Varighed 1 time
  • Distance 1 Km.
  • Type Museum, kirke etc.
  • Mødested Ved hovedindgangen Odense Domkirke
  • Turen slutter i kirken
  • Sprog
  • Land opgaven foregår i Danmark

Sankt Knuds Kirke, Odense Domkirke

Hør historien om Sankt Knuds Kirke, kongemordet på kong Knud og Dronning Christines altertavle, skåret af Claus Berg.

Odense Domkirke i centrum af Odense er opkaldt efter den sidste vikingekonge, Knud den Hellige. Hør om det dramatiske oprør mod Knud, der endte med mordet på ham i Albani Kirke i Odense. 

I krypten fortæller jeg om Sankt Knuds skrin og det berømte byzantinske Ørnetæppe. Krypten rummer også de senere kongegrave for Kong Hans og Dronning Christine. Det var Dronning Christine, der bestilte den fantastiske, gyldne altertavle udskåret af Claus Berg, med hundreder af håndskårne træfigurer, der alle er forskellige. Tavlen regnes for det fineste middelalderlige kunstværk i Skandinavien.

Jeg fortæller kort om kirkebyggeriet og de engelske munke, der kom hertil efter kanoniseringen af Kong Knud. Jeg vil også præsentere nogle af personerne på de mange mindetavler i kirken, der er opsat igennem århundrederne.