Træk af Sønderjyllands historie

Træk af Sønderjyllands historie

Hvorfor er 2020 et år, der fejres i hele Danmark – træk af Sønderjyllands historie i et jubilæumsår.

Menneskelig erindring er sommetider knyttet til en skelsættende begivenhed i et lands historie. En begivenhed der er så unik, så dramatisk, at den fylder igennem tid og rum. En begivenhed der er større end det enkelte menneske. En begivenhed der synes nødvendig at fejre, fordi den er betydningsfuld for andre end mig selv.

Årstal bliver pejlemærker. De fleste forbinder en sådan hændelse med den 9. april 1940. Bevæger vi os lidt længere tilbage, er det måske ikke en dato, der aktiverer erindringen, men et årstal.

1920 – Genforeningen

1920. – Måske er dette årstal ved langsomt ved at gå i glemmebogen, men for mange er dette årstal en sådan skelsættende begivenhed. 1. verdenskrig er afsluttet to år før. Grænser bliver flyttet efter freden. For Danmark betyder dette, at det land, vi afgav efter krigen i 1864, er i spil. 

Slesvig og Sønderjylland kan måske igen blive indlemmet i Danmark. Dette skal og bliver afgjort ved en stor folkeafstemning i de gamle hertugdømmer Holsten, Slesvig og i Sønderjylland op imod Kongeåen. Hele regionen deles op i tre zoner.

Afstemningens udfald i 1920 gjorde, at den grænse, vi i dag kender, blev til. Historie blev skrevet og nyskrevet. Gamle danske byer som Tønder, Åbenrå, Haderslev, Sønderborg, Møgeltønder, Løgumkloster og mange andre blev igen danske. Det fejrer vi i 2020 i Danmark.

Den 10. juli 1920 red Kong Christian X over den gamle grænse nede ved Taps mellem Kolding og Christiansfeld. Den 12. juli fejredes genforeningen på Dybbøl Banke. 

Disse historier og mange andre vil du kunne genopleve igennem de mange historiske foredrag og ture der i 2020 udbydes netop med Genforeningen som tema. 1920 blev nemlig en sådan begivenhed, der er større end det enkelte menneske.

Comments are closed.