Roskilde domkyrka - Danmarks vagga

Roskilde domkyrka - Danmarks vagga
 • Price for the tour 850 to 1.000 DKK(depending on guide/number)
 • Maximalt antal deltagare 25 participants
 • Varaktighet 1 timme
 • Type turforslag Museum eller attraktion, guidad tur
 • Mötesplats Roskilde Domkyrke
 • Tour slutar Roskilde Domkyrke
 • Language
 • Eintrittsgeld | Extras Yes
 • Inträdesavgift eller tilläggsskydd Roskilde Domkyrka
 • Tar plats i detta land Denmark
 • Testimonials av kunder "Upplevelsen följer en en tid efteråt"

Roskilde domkyrka - Danmarks vagga

Roskilde Domkyrka byggdes ursprungligen i trä av Harald Blåtand omkring 980. Den nuvarande kyrkobyggnaden är från 1200-talet. Kyrkan är de danska kungarnas och drottningarnas begravningskyrka, en tradition som dock bara på allvar cementerades med drottning Margrethe I, som dog 1412.

Förmodligen där tornen står idag satt Harald Blåtands barnbarn, Knud den store, och spelade det ödesdigra schackpartiet med Ulf Jarl. Exakt där altaret står ska Ulf ha dödats dagen efter.

1450 byggde Christian I De Heliga Tre Kungars Kapell, på 1540-talet lät Christian IV bygga sitt kapell på norra sidan. Frederik V:s Kapell byggdes i slutet av 1700-talet och Glückborgskapellet på 1920-talet.

Turen är en tidsresa som börjar med Harald Blåtands liv och slutar med Drottning Margrethe II, ett fascinerande maratonlopp genom kyrkans, kungarnas och i viss mån Danmarks historia. Det är så mycket av historiens andetag, att upplevelsen följer en en tid efter.